TERAPI

ONLINE INDIVIDUAL TERAPIAlle kan komme ut for situasjoner i livet som vi ikke klarer å håndtere alene.


Individualterapi skjer hovedsakelig gjennom samtale, enten på mitt kontor eller som walk & talk. Det er alltid du som klient som definerer hva du har behov for å fokusere på i terapien. Min jobb som terapeut er både å støtte deg og å utfordre deg. Sammen kan vi finne ut hva som stopper deg i din utvikling, lære deg å ta nye og bedre valg og få et mer levende liv. Kanskje må noe også aksepteres? Det er mye i livet som ikke kan forandres. Utfordringen er hvordan du lever med det.

ONLINE PAR-TERAPI - SKAL VI FORTSETTE

ELLER BRYTE OPP?


Hvem bør gå i parterapi?


Når et par føler at de går i sirkel, og oppfatter den andre mer som en motstander enn en partner, er det nødvendig å stoppe opp og søke profesjonell hjelp. Parterapi fokuserer på å løse konflikter gjennom god kommunikasjon. Parterapi kan hjelpe partene til å forstå den andres synspunkter, tanker og følelser.


Parterapi / Samlivsterapi

•Utfordringer eller krise i parforholdet?

•Har kommunikasjonen stoppet opp eller låst seg?

•Er gleden, nærheten eller intimiteten i forholdet uteblitt?

•Trenger dere ny inspirasjon og blåse nytt liv i forholdet?

•Eller kanskje trenger dere profesjonell hjelp til en verdig avslutning?Mange tenker på parterapi som noe som først og fremst gjelder kjærlighetspar, men parterapi kan også brukes på andre parrelasjoner der det er behov for "rydde" litt. Er dere flere enn to, kan familieterapi være det dere er på utkikk etter.Alle parforhold kan ikke reddes, men nesten alle parforhold fortjener en sjanse til å utvikle seg. 

ONLINE GRUPPE - TERAPI


I gruppeterapi møtes 4 – 8 personer over tid sammen med terapeuten for å lære og oppdage sammen.

Fordelen med gruppeterapi er at en får tilbakemeldinger på seg selv, felleskap, tilhørighet og støtte fra de andre i gruppen.


«...group is a place of testing one`s growth boundaries, a community in which members can develop at the highest levels of human potential»


(Zinker1977)