OM MEG

Betty Tandberg

Gestaltterapeut, veilder & kursholder

Jeg er 43 år, gift og har to barn, jeg er medmenneske, ildsjel, visjonær og drømmer om å gjøre verden til et bedre sted, jeg er gestaltterapeut MNGF og er ferdig udannet i fireårige terapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole, jeg er også veileder og kursholder. Jeg har god erfaring med hypnoseterapi og mindfullnes. Jeg er også NLP Practitioner og mentaltrener.

Jeg er grûnder av SelvPraten Academy "online kursing"  sted for Mental Trening - Vekst & Læring og SelvLedlese. 

Du kan melder deg på gratis E-bok:

Lær deg å styre tankene og følelsene dine her:

https://www.bettytandberg.no/page/271154

 

Tidligere utdanning fra universitet (jus), utdanning innen regnskap og økonomi, samt arbeidserfaring fra bl.a veiledning, salg og markedsføring, ledelse og administrasjon.Jeg har mange års erfaring som miljøterapeut i institusjoner og rehabiliteringstilbud til barn/ungdom - voksne døve / autister med ulike funksjonshemninger, psykiske og kognitive vansker, og andre med behov for særlig tilrettelagte tiltak, og til eldre og demensomsorg.

Erfaring og kvalitetsikring KVALITETSSIKRING


Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening MNGF. Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, og at jeg er kjent med, og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert.


Jeg har jobbet på offentlig psykiatri i avdeling spesialpsykiatri som er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus som har behandling for pasienter med bl.a alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering.Jeg er NLP Practitioner (NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer). 


Jeg er mentaltrener, og har jeg god erfaring med hypnoseterapi og mindfullnes, jeg er også interessert i Yoga, meditasjon og det spirituelle delen av oss.  


 

Min tilnærming, og hva som skiller meg hva andre terapeuter?


Jeg har personlig erfaring med angst, ved å stå fast å ikke vite , miste gnisten og glede i hverdagen.  Stå mellom to eller flere viktig valg i livet.

Gestaltterapiens mål er å gi støtte til selvstøtte, slik at hver og en av oss, kan se sine egne muligheter, begrensninger og potensialet, og min tilnærming handler om akkurat dette, jeg kan gi deg støtte til selvstøtte basert på min kunnskap og min erfaring i livet - jeg kommer ikke til å gi deg råd,men heller støtter deg til å finne egne svar og indre kraft - “ DU er mer enn du tror du er”

Målet er å utvikle dine evner til å øke oppmerksomheten i deg og rundt deg, for større selvinnsikt vil gjør deg bedre i stand til å ta VALG som er gode og hensiktsmessig for deg - og slippe på det “gamle kreativtilpasning” og det uhensiktsmessige som begrenser deg og ikke lenger støtter deg - jeg vil STØTTE deg slik at du finner veien, men du må gå den selv. 


Det er helt vanlig å streve i korte eller lange perioder i livet! sånn er det bare, dette er hvordan livet er organisert seg, gode & mindre gode dager , glede & sorg, liv & død, dag & natt.. Vanskelig å trekke grensen mellom psykiske problemer og det mange opplever om hverdagsproblemer? Gestaltterapi er for alle. Alle kan ha en dårlig dag,men det er når det blir mange av disse hvor du opplever at dette går utover deg selv, din selvfølelse,dine grenser, familie eller jobb at det er klokt å søke hjelp. 

Terapi hjelper deg til å ha bevegelse i hva som er stagnert, hjelper deg å se mulighetene i deg og valgene dine til å komme videre i livet å ha en lettere hverdag. 

Som terapeut har jeg erfaring og kunnskap om en rekke utfordringer som kan oppstå i oss og i møte med andre. 

Ingen problemer er helt like! hos meg får du /dere hjelp til hva som er vanskelig og krevende akkurat nå. Jeg kan hjelpe deg til å finne ut hva du trenger og ha behov for, du får støtte til å mestre dine utfordringer og begrensninger.