HJEM

Jeg tilbyr kun DIGITALonlinesamtaler 

Er du «drittlei» av tankesurr og drømmer om å få et liv du virkelig lengter etter? 

Ønsker du å lære hemmelighetene bak det å leve et godt og balansert liv på dine premisser, et liv hvor DU er sjefen og ikke tankene dine? 


Opplever du mindre glede i ditt liv akkurat NÅ?


Hvor er livsgnisten blitt av ? 

Det er helt vanlig å streve i korte eller lange perioder i livet! sånn er det bare. Alle kan ha en dårlig dag, men det er når det blir mange av disse hvor du opplever at dette går utover deg selv, din selvfølelse, dine grenser, familie eller jobb at det er klokt å søke hjelp. 

Klientene mine sier


Ærlig, direkte og stiller gode spørsmål.

Hun har fått meg bevisst mine valg og indre ressurser og hva jeg egentlig ønsker med fremtiden.

Hun som viser ekte engasjement i det hun gjør. Ta kontakt - det er jeg glad jeg gjorde!" 

Varm & empatisk

 ...NÅ har jeg bedre forståelse for mine følelser og handlinger, jeg forstår bedre mine behov og hvordan jeg setter de i fokus. jeg opplever Betty som en varm og empatisk terapeut som fikk frem det beste i meg. Takk Betty! 

Dyktig terapeut, og har godt humør

Samtalene har vært preget av positivitet og humør, samtidig som målet med samtalen har kommet tydelig frem. Jeg anbefaler Betty som din terapeut!" 

Gestaltterapi kan være en god støtte hvis du:


Har behov for noen å snakke med.

Har du utfordringer i deg selv eller med andre?

Står overfor vanskelige valg.

Opplever redusert livsglede.

Ønsker selvutvikling.

Føler deg ensom.

Sliter med lav selvfølelse.

Har bekymringstanker.

Føler deg nedstemt og trist.

Føler deg stressa.

Er utbrent.

Har vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb.

Har problemer med grensesetting

Har kommunikasjonsvanskerGestaltterapi handler om å bevisstgjøre mennesker om egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre  valgmuligheter.


Gestaltterapiens mål er å gi støtte til selvstøtte, slik at hver og en av oss, kan se sine egne muligheter, begrensninger og potensialet, og min tilnærming handler om akkurat dette, jeg kan gi deg støtte til selvstøtte.

Kom som du er

                        Bli den du er 

Change occurs when one becomes what he is,

not when he tries to become what he is not.

One must first fully experience what one is

before recognizing the alternatives of what may be.


- Arnold Beisser


MNGF: Et kvalitetsstempel…


Praktiserende gestaltterapeuter MNGF

(Medlem av Norsk Gestaltterepaut Forening) mottar veiledning, samt følger NGFs etiske retningslinjer.

NGF er medlem av EAGT og NFP (Norsk forbund for psykoterapi).


Mange gestaltterapeuter MNGF har privat praksis og mottar klienter med ulike behov. I tillegg benytter helsevesenet gestaltterapeuter MNGF både i og utenfor offentlige behandlingsinstitusjoner. 


Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt. NGF har et klageorgan tilrettelagt for klienter av våre terapeutmedlemmer.